Zamek Czerna
ul. Zamkowa 1
67-231 Czerna (gm.Żukowice)
powiat głogowski
woj. dolnośląskie

Tel : +48 76 831 44 56,
mobile: + 48 692 266 518
e-mail: rezerwacja@ZamekCzerna.pl  zamekczerna@gmail.com
www. ZamekCzerna.pl

© 2022 Zamek Czerna