Ochla (odległość od zamku: 53km)

Muzeum Etnograficzne w zielonej Górze z siedzibą w Ochli
Położony na na południe od Zielonej Góry skansen ma powierzchnię 13 ha, na której zgromadzono ponad 60 zabytkowych obiektów architektury wiejskiej (wśród nich dwa unikatowe: wieża winiarska z XVIII w. z Budachowa i najstarszy w Polsce drewniany obiekt mieszkalny z Potrzebowa datowany na 1675 rok).

Wykorzystując zastany układ przestrzenny dróg, pól, łąk i lasów prezentowane tu są różne typy architektury ludowej czterech sąsiadujących ze sobą regionów etnograficznych: Zachodniej Wielkopolski, Dolnego Śląska, Wschodnich Łużyc, obszaru środkowo – lubuskiego oraz historycznej Bukowiny.

 

Poland_Ochla_-_vinemaker_house_in_heritage_park

© 2022 Zamek Czerna