Siedlisko (odległość od Zamku: 35 km)

Wieś o długiej, sięgającej II tysiąclecia p.n.e., tradycji osadniczej, której historia nierozerwalnie związana jest zamkiem, który w XVIII wieku uważany był za jeden z największych i najpiękniejszych założeń zamkowych na Śląsku. Zamek na kartach historii po raz pierwszy wzmiankowany jest w 1298, w dokumencie wystawionym przez księcia głogowskiego Henryka II jako „novo castro Sedlscho”. Warownia strzec miała przeprawy przez Odrę.

Nową nazwę zamku – Carlatt – przypisuje się Karolowi IV Luksemburskiemu królowi czeskiemu ( i cesarzowi Karolowi I w jednej osobie) w rękach którego zamek znalazł się po podziale księstwa głogowskiego w 1360 r. Wkrótce zamek na 200 lat trafił w ręce rodziny von Rechencberg a potem von Schönaich. Końcem XVI wieku zamek częściowo spłonął. Obudowa stała się okazją do rozbudowy zamku kolejno o: skrzydło południowe z sala kolumnową, skrzydło wschodnie, budynek bramany połączony z bastionowym systemem fortyfikacji i kaplicą zamkowa na koniec. Początkiem XVII wieku dobudowano kolejne skrzydła (zachodnie i północne) oraz założono ogrody na południowo-wschodnim bastionie. W XVIII wieku siedziba książąt von Schönaich zu Carolath Beuthen uzyskała charakter rezydencjonalny. W XIX wieku ciągle rozbudowywany zamek uzyskał cechy neorenesansowe.

Na początku XX wieku Siedlisko słynęło z organizowanych tu imprez. Współcześnie od 2011 roku, w nawiązaniu do tej tradycji, na terenie zamku organizowane jest Święto Kwitnących Bzów, dzięki któremu możliwe jest zwiedzenie pozostałości tej wspaniałej budowli.

© 2022 Zamek Czerna