Odra  dawniej należała do najbardziej rybnych rzek w Europie a rozmiary poławianych w niej ryb wydają się fantastyczne, bo któż dziś uwierzy w 300- kilogramowego jesiotra, który to gatunek należał do pospolitszych w jej nurtach. Na szczęście minęły już czasy gospodarowania z brakiem poszanowania przyrody, które skutkowało tym,  iż przez lata Odrą płynęły wody pozaklasowe.

Obecnie z wolna wzrasta liczebność certy i troci wędrownej oraz zwiększa się różnorodność gatunkowa spotykanych w  Odrze ryb. Pozostawiona w stanie naturalnym część starorzecza, w bezpośrednim sąsiedztwie zamku, stanowi bardzo urozmaicone siedlisko, atrakcyjne dla róznych gatunków ryb, a co zatym idzie także interesujące łowisko dla wędkarzy.

[imageeffect image=”422″ target=”_self”]
© 2022 Zamek Czerna