Zielona Góra (odległość od Zamku: 45km)

Leżąca na północny zachód od Czernej Zielona Góra jest wyjątkowym przykładem miasta, którego nie dotknęły zawieruchy wojenne. Dzięki temu zachowała się harmonijna kompozycja przestrzenna miasta o średniowiecznej proweniencji, obudowana reliktami późniejszych epok, z gotyckimi kościołami i zespołem kamienic reprezentujących estetykę od baroku po eklektyzm.

W 2009 roku w nawiązaniu do winiarskich tradycji regionu partonem miasta został św. Urban opiekun winogradników. Zielona Góra jest bowiem polską stolicą wina. Pierwsze wzmianki o uprawie winorośli w jej okolicach pochodzą 1314 roku.
W Zielonej Górze warto zobaczyć:

  • konkatedrę –  najstarszy zabytek architektonicznym w mieście, kościół parafialny pod wezwaniem św. Jadwigi,  powstały w II połowie XIII wieku o konstrukcji halowej,
  • kościół p.w MB Częstochowskiej –  zbudowany w latach 1743-1777 jako zbór ewangelicki, wieżę dostawiono kilkanaście lat później. We wnętrzu wart jest uwagi barokowy ołtarz główny, rokokowa chrzcielnica oraz zespół rzeźbionych płyt epitafijnych,
  • ratusz – mieści się w środku Starego Rynku, przyjmuje się , że został zbudowany w XV w. w stylu gotyckim. Przebudowany kolejno w XVI i XVII wieku. Ciekawostką jest, że przykryta barokowym hełmem XVI wieczna wieża, na skutek błędów konstrukcyjnych jest nieznacznie odchylona od pionu.
  • Stare Miasto,
  • Kościół pw. Najśw. Marii Panny zwany kaplicą na Winnicy – zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku w dowód wdzięczności,  przez mieszkańców Zielonej Góry ocalałych od panującej w 1314 zarazy,
  • wieżę Łaziebną – Głodowa, pochodząca z XV wieku, pozostałość po średniowiecznym systemie obwarowań miejskich. W czasach średniowiecza służyła za więzienie. Po zburzenia oryginalnej wieży Głodowej, która stała kilkadziesiąt metrów dalej wzięła od niej nazwę. Obecną nazwę zawdzięcza położonej niedaleko łaźni miejskiej.
  • fragment murów obronnych, które dawniej zamykały miasto pierścieniem o obwodzie 800 m. i miały wysokość ok. 6 m, wzniesione w XIV – XV w., na miejscu wcześniejszych umocnień drewniano-ziemnych, w XIX w. uległy rozbiórce.
  • Muzeum Ziemi Lubuskiej,  na które składają się: Muzeum Miasta Zielona Góra, Muzeum Tortur i Muzeum Wina.
  • Galerię Sztuki Sakralnej Dolnego Śląska w Zielonej Górze – najcenniejsza z wystaw stałych Muzeum Ziemi Lubuskiej, zawierająca blisko 80 obiektów z zakresu rzeźby, malarstwa i rzemiosła, tworzących dwa zespoły: późnogotycki i barokowy.
[imageeffect image=”370″ target=”_self”]
© 2022 Zamek Czerna