Żukowice (odległość od Zamku: 8 km)

Wieś położona 8 km na południowy wschód od Czernej. Na uwagę zasługuje tu:

  • Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej, wzmiankowany po raz pierwszy w roku 1376. Obecna gotycka budowla, wybudowana z czerwonej cegły, zawiera cenne wyposażenie wnętrza pochodzące głownie z okresu renesansu i baroku.  Najstarszy elementem jest chrzcielnica z piaskowca datowana  na przełom XIII i XIV w.
  • Pałac wybudowany przez rodzinę van Berge w XVII wieku. W latach 1740/-1742 miał w nim swoją kwaterę, toczący wojnę o Śląsk, król pruski Fryderyk II. Przebudowany na późnobarokową rezydencję, płonie doszczętnie. Wkrótce odbudowany jako piętrowe założenie na planie prostokąta, w XIX wieku wzbogacony zostaje o liczne przybudówki. Otaczają go pozostałości parku z XVIII oraz zabudowania gospodarcze z XVIII i XIX wieku.

 

© 2022 Zamek Czerna